Titulna fotka clanku Preco by si mal meditovat kazdy den

Čo je to meditácia? Základné fakty a ako na ňu

„Meditácia nie je spôsob, ako stíšiť svoju myseľ. Je to spôsob, ako vstúpiť do ticha, ktoré v mysli je a je pochované pod 50.000 myšlienkami, ktoré si človek myslí každý deň.“ – Deepak Chopra

V očiach našej, západnej kultúry, je meditácia vnímaná ako stav, ktorého existencia je úzko spájaná s východnými učeniami, predovšetkým s tibetským, hinduistickým alebo taoistickým náboženstvom. Z istého pohľadu má toto tvrdenie reálny základ, nakoľko meditácia hrá dôležitú úlohu vo viacerých duchovných praktikách spomínaných náboženstiev.

Drvivá časť najznámejších a najefektívnejších meditačných techník má svoj pôvod práve v budhistických učeniach. Meditácia je, v ponímaní budhistov, veľmi dôležitým prostriedkom k dosiahnutiu osvietenia, pocitu blaženosti a nirvány. Je tiež technikou, ktorá pomáha zvyšovať koncentráciu a navodenie pozitívneho života. V čínskom taoizme, ktorý je silne ovplyvnený práve budhizmom, hrá meditácia významnú úlohu v transformácii, vytváraní a cirkulácii vnútornej energie a je prostriedkom v spojení sa s Tao (Tao = podľa čínskej filozofie ten najzákladnejší a nemenný princíp vesmíru, ktorý v sebe spája učenie jin-jang. Predstavuje určitú „cestu“, ktorá je v absolútnej harmónii s prírodou.) V hinduistických učeniach sa zas meditácia úzko spája s praktizovaním jógy, pričom meditácia je účinným prostriedkom k dosiahnutiu stavu „Mokša“. Tento stav ducha je podobný nirváne v budhizme a je to stav absolútneho pokoja a vnútorného sústredenia. Takto by sme mohli pokračovať do islamského suffizmu, judaizmu, ale určité prvky meditácie by sme mohli nájsť aj v kresťanstve.

Nespájaj si však automaticky meditáciu s náboženstvom. Meditácia totiž nie je náboženstvo. Je to účinná technika sebarozvoja, ktorú vďaka svojej sile jednotlivé náboženstvá využívajú vo svoj prospech.

„Keď prídeš na tento svet, žiadne náboženstvo pre teba neexistuje.“

Nech je tvoja viera, alebo náboženské presvedčenie akékoľvek, primárna úloha meditácie je stále rovnaká a na jej efektivitu nemá tvoje náboženské presvedčenie nijaký vplyv. Primárnou úlohou meditácie je nájsť, na určitý čas, ticho a pokoj vo svojej mysli.

Čo je to meditácia?

 V súčasnom, modernom svete je meditácia vníma tak trochu skreslenou optikou. Na jednej strane prevláda názor, že meditácia je úzko spojená s hlboko veriacimi ľuďmi, ktorí sa prikláňajú k určitému vierovyznaniu. Na strane druhej, je zase meditácia vnímaná príliš nepresne a jej samotná pointa sa stráca v duchu moderného, avšak častokrát falošného duchovného obrodenia, ktoré v súčasnosti prevláda. Taktiež sa môžeš často stretnúť s názorom, že meditácia je určitý stav myslenia, hlbokého uvažovania, ba dokonca až fantazírovania.

Pre účely tohto článku sa prikláňam k nasledujúcemu výkladu:

Meditácia predstavuje techniku, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť našej mysli potrebný myšlienkový ,,odpočinok.“ Jej cieľom je dosiahnuť taký stav vedomia, ktorý je svojou podstatou úplne odlišný ako stav bdenia, v ktorom trávime značnú časť nášho života.

 Meditácia je spôsob, ako v záplave všetkých svojich myšlienok nájdeš opäť ticho, ktoré v sebe máš od začiatku svojho bytia. Tvoja myseľ je dennodenne vystavovaná externým zdrojom z okolia, ktoré tvoju myseľ zamestnávajú neustále novými myšlienkami.  Myšlienkový smog, ktorý tvoja myseľ do seba absorbuje, sa neustále zväčšuje. V dôsledku toho, sa tvoj vnútorný hlas neustále stišuje. Medzi mysľou, ktorú si myslíš že v tomto stave ovládaš a tvojim skutočným JA, vzniká neustále sa prehlbujúca priepasť. V dôsledku zlého vnútorného nastavenia a absencie meditácie, otvára tvoja myseľ svoje dvere neustále novým negatívnym myšlienkam a rôznym iným nepriaznivým vplyvom ktoré prúdia z tvojho okolia.

Skús si samého seba predstaviť ako špičkový super-športový automobil. Tvoje telo je karosériou, vrátane všetkých potrebných súčiastok, tvoja myseľ je motorom, myšlienky sú palivom, tvoje vedomie je vodičom. Takýto automobil bude fungovať aj s nekvalitným palivom. Rovnako bude fungovať aj s vodičom, ktorý nevie aké palivo do takéhoto športového automobilu patrí. Život je však cesta a jej cieľom je naplnenie svojho plného potenciálu. Motor s nekvalitným palivom sa po čase opotrebuje a jeho účinok rapídne klesá. Na cestu sa síce vydať vie, do cieľa cesty však nikdy nepríde.

Upokoj svoju myseľ a vyberaj opatrne to, čo do nej vkladáš. Myšlienky s nízkou vibráciou ti nikdy nepomôžu naplniť tvoje skutočné poslanie.

Ako meditovať?

Počet známych meditačných techník môžeme prirovnať približne k počtu náboženstiev, v ktorých sa meditácia určitým spôsobom využíva. Asi si už pochopil, že týchto techník bude skutočne veľa. Ak ťa meditovanie skutočne zaujalo, môžeš s ním začať aj dnes. S modifikovanou technikou, ktorú vyučuje svetoznámy líder v oblasti osobného rozvoja Deepak Chopra, ti to pôjde rozhodne jednoducho. Skús nasledujúce kroky:

Zvoľ si svoju osobnú mantru

Mantra je určité slovo, alebo fráza, ktorú si opakuješ počas meditácie. Jej účelom je doslova odkloniť pozornosť tvojej mysle tak, aby nebola zamestnaná zbytočnými myšlienkami. Ako svoju mantru môžeš použiť v podstate čokoľvek, ale mysli na to, aby si nezvolil frázu, ktorá ťa opäť privedie späť k nežiaducim myšlienkam. Vyskúšať môžeš hinduistické „Óm“, alebo frázy typu „som pokojný“, „mám pokojnú myseľ“ a pod. V ďalších krokoch si vysvetlíme, ako budeš s touto frázou narábať.

Nájdi si svoje tiché miesto

 Miesto, kde budeš meditovať, nesmie byť hlučné a počas meditácie by si nemal byť nikým a ničím rušený. Dôležité tiež je, aby si si na meditovanie spravil pohodlie. Môžeš si sadnúť na pohovku, posteľ, prípadne tvoje obľúbené kreslo, v ktorom si zvykneš vychutnávať ničím nerušené chvíle pohody. Dôležité je, aby si počas meditácie sedel a aby mal tvoj chrbát oporu v podobe steny, prípadne operadla. Môžeš si taktiež dopomôcť vankúšmi, alebo čímkoľvek, čo tvoje sedenie spríjemní. Určite sa však teraz pýtaš, či môžeš počas meditácie ležať. Odpoveď je ÁNO aj NIE. Ležanie sa neodporúča, nakoľko je meditácia hlboký stav ,,odpojenia“ mysle, je dosť pravdepodobné, že by si počas nej zaspal. Samozrejme, nútiť ťa nemôžem, ale ak to bude možné, radšej si na meditáciu sadni.

Zavri oči, upokoj sa a dýchaj

Je veľmi dôležité, aby si sa naučil dýchať tak, aby si si z tempa a techniky svojich nádychov a výdychov dokázal vytvoriť účinnú metódu navodenia meditačného stavu. Zavri oči, nosom sa zhlboka nadýchni a dbaj na to, aby bol tento nádych vždy plynulý a kontrolovaný. Podstatné je taktiež sa naučiť zapájať počas dýchania brucho a vykonávať nádych zospodu, cez brušnú dutinu až hore do pľúc. Pokús sa hlboký nádych vo vrchnej polohe na sekundu udržať, pokračuj plynulým výdychom cez ústa. Po chvíľke takéhoto kontrolovaného dychu by si mal začať pociťovať uvoľnenie tela ale aj mysle.

Začni s opakovaním svojej mantry

Po pár minútach kontrolovaných nádychov a výdychov upokoj dych a prejdi do pokojnejšieho tempa dýchania. Začni si jasne, avšak nie so zbytočným tlakom, opakovať v duchu svoju mantru, ktorú si si zvolil na začiatku tohto cvičenia. Ak si vyberieš mantru v podobe určitej viacslovnej frázy, pomôckou ti môže byť rozdelenie tejto frázy medzi fázu nádychu a výdychu. Ako príklad môžem uviesť použitie mantry: „mám pokojnú myseľ“. Vo fáze nádychu môžeš využiť prvú a strednú časť skladajúcu sa zo slov: „mám pokojnú“, vo fáze výdychu zase časť poslednú: „myseľ“.

Nesnaž sa nasilu ,,vypnúť“ svoju myseľ a prichádzajúce myšlienky

Je veľmi pravdepodobné, že tvoja myseľ nebude zo začiatku príliš poslušná a bude sa ťa snažiť zviesť z pokojnej cesty náhodnými myšlienkami. To je v poriadku. Si na začiatku praktizovania svojho „tréningu“ mysle a tento jav je úplne normálny. Nesnaž sa nasilu tieto myšlienky eliminovať, zameraj sa na pokoj a ticho, ktoré prichádza do tvojej mysle. Ak by si nebol úspešný a prichádzajúce myšlienky by sa hromadili a narúšali tvoj pokoj, vráť sa k opakovaniu svojej mantry a proces zopakuj.

Positive Life Tip: Ak máš pocit, že je miestnosť, v ktorej vykonávaš svoju meditáciu, príliš hlučná, prípadne ťa rušia zvuky z okolia, ulice a pod., vyskúšaj meditáciu s hudbou. Na YouTube nájdeš viacero rôznych zvukových videí s rôznou frekvenciou, ktoré slúžia práve na tieto účely.

Zastav opakovanie svojej mantry

Pravdepodobne po 20 minútach riadenej a ničím nerušenej meditácie, príde tvoja myseľ do stavu totálneho bezmyšlienkového pokoja. V tomto momente už môžeš prestať opakovať svoju mantru. Zostaň v komfortnej polohe s očami zatvorenými. Pokús sa v tomto stave bezmyšlienkového „ticha“ stráviť minimálne 5 minút. Časový interval, v ktorom budeš praktizovať svoju meditáciu je samozrejme relatívny a jeho dĺžka bude závisieť od tvojho tréningu. Tento časový interval postupne predlžuj pokým sa svojim tréningom nedostaneš do stavu, kedy zvládneš 20 až 30 minút nepretržitej meditácie. Nesústreď sa na to, kedy už bude koniec meditácie, ale čas strávený v nej nechaj jednoducho plynúť.

Positive Life Tip: Na ukončenie meditačného cvičenia použi telefón s časovačom, ktorý ťa zvukovým signálom upozorní na koniec. Hlasitosť a tón/melódiu zvoľ tak, aby si z meditácie nebol ,,vytrhnutý“, ale aby si ju mohol v pokoji a postupne ukončiť.

Sprav si z meditácie svoju každodennú rutinu

Veľkou výhodou meditácie je to, že ju po získaní určitej praxe môžeš praktizovať takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Podmienkou však je, aby si sa na tomto mieste cítil komfortne a nebol ničím a nikým rušený. Odporúčam začať s meditáciou v ranných hodinách ako prvou činnosťou, ktorú v daný deň vykonáš. Ak chceš deň začať sústredený, plný síl a nabitý pozitívnou energiou, rozhodne si sprav z meditácie ranný rituál. Určite však vyskúšaj aj meditáciu pred spánkom. Z hľadiska mysle a jej fungovania, je posledných pár minút pred spánkom veľmi dôležitých. To, čo do mysle v týchto minútach zaseješ, bude mať veľký vplyv na tvoj spánok, sny, ale aj celkové nastavenie tvojej mysle.  Meditáciu pred spánkom môžeš taktiež využiť ako určitý typ ventilu, ktorý ťa zbaví negatívnych myšlienok, stresu a napätia, ktoré sa v tvojej mysli za uplynulý deň naakumulovali.

Ak ťa téma meditácie zaujala, v najbližšom článku si predstavíme dôvody, kvôli ktorým by si mal praktizovať meditáciu minimálne raz za deň, ale taktiež sa pozrieme na benefity, ktoré meditácia prináša zo zdravotného hľadiska.

„Človek je produktom svojich myšlienok. Čo si myslí, to dostane“ – Mahátmá Gándhí

Čo je to meditácia? Základné fakty a ako na ňu Read More »