Positive Life

Myseľ

Mindfulness

Čo sa môžete naučiť od detí: Skúste mindfulness

Pozorovali ste niekedy dieťa pri hre? Jednoducho sa hrá. Tu a teraz. Naplno sa venuje svojej činnosti bez toho, aby plánovalo zajtrajšok alebo analyzovalo včerajšok. Jeho myseľ, zmysly, emócie, všetko sa viaže k prítomnému okamihu.

Obsah článku

A potom sme tu my dospelí. Pravdaže, občas si tiež nájdeme chvíľu na svoje záľuby. Pozeráme televíziu, cvičíme alebo sadíme kvety. A čo vtedy robí naša myseľ? Analyzuje včerajšie nedorozumenie so šéfom, plánuje zajtrajší obed alebo rieši program na budúci víkend. Robí si starosti, vytvára si obavy a stres a pritom zabúda na to jediné podstatné – na súčasný okamih.

Mindfulness – zameranie mysle na prítomný okamih

Minfulness alebo všímavosť je zámerné zameranie pozornosti na prítomný okamih, jeho vnímanie a prijatie bez posudzovania. Má pôvod v budhizme a považuje sa za meditačnú techniku. Vedecké výskumy v modernej medicíne a psychológii opakovane preukazujú, že kultivácia a praktizovanie všímavosti  prináša pozitívne zmeny v prežívaní, postojoch i správaní a dokonca aj zlepšenie fyzických a psychických symptómov viacerých ochorení.

Tráviť príliš veľa času plánovaním, riešením problémov a premýšľaním o negatívnych či náhodných presvedčeniach býva vyčerpávajúce. Zvyšuje pravdepodobnosť stresu, úzkosti a depresie. Cvičenie všímavosti vám pomôže odvrátiť pozornosť od tohto druhu myslenia a naučí vás naplno si vychutnávať prítomné okamihy.

Čo vám prinesie do života všímavosť?

Všímavosť má veľa spoločného so psychoterapiou. Pomôže vám presmerovať vaše myslenie od iracionálnych, maladaptívnych a sebapoškodzujúcich myšlienok k tomu, čo je naozaj dôležité. K prítomnosti.

Zvýšenie psychickej pohody

Všímavosť posilní vašu schopnosť vychutnávať si pôžitky života, pomôže vám plne sa zapojiť do činností a ľahšie sa vysporiadať s nepriaznivými udalosťami. Ak budete rozvíjať svoju všímavosť, je menej pravdepodobné, že sa zapletiete do obáv z budúcnosti alebo do pocitov ľútosti nad minulosťou.

Zlepšenie fyzického zdravia

Mindfulness zmierňuje stres, čím vplýva priaznivo pri ochoreniach srdca a vysokom krvnom tlaku. Pomáha tiež pacientom s chronickou bolesťou, zlepšuje kvalitu spánku a je vhodná aj pri psychogénnych tráviacich ťažkostiach.

Zlepšenie duševného zdravia

Psychoterapeuti využívajú nácvik všímavosti pri liečbe mnohých psychických ochorení. Zameranie mysle na prítomnosť je užitočné pre pacientov s depresiou a s úzkostnými poruchami, pričom sa využíva aj pri poruchách príjmu potravy a zneužívaní návykových látok.

Zlepšenie sústredenia a zvýšenie výkonnosti

Všímavosť vás naučí zamerať pozornosť na jedinú vec. Vyhnete sa rozptýleniu, budete pracovať koncentrovane a tak efektívnejšie. Vďaka tomu, že sa nebudete zaoberať minulosťou ani budúcnosťou, dokážete byť dokonca kreatívnejší.

Mindfulness cvičenia

Existuje veľa techník nácviku všímavosti, ktoré však spája spoločný cieľ: dosiahnuť stav sústredenej relaxácie a zamerania bdelej pozornosti na aktuálnu situáciu bez jej hodnotenia či posudzovania.

Základné cvičenie všímavosti

Pohodlne si sadnite, nohy máte položené na podlahe, ruky voľne v lone. Vyberte si slovo alebo mantru, ktorú si budete potichu opakovať. Nechajte myšlienky prichádzať a odchádzať bez posudzovania a vždy vráťte zameranie k svojej mantre.

Skenovanie tela

Pohodlne si ľahnite na chrbát s vystretými nohami a rukami položenými popri tele, dlane smerujú nahor. Zamerajte svoju pozornosť pomaly a postupne na každú časť svojho tela smerom od hlavy až ku končekom prstov na nohách. Sústreďte sa na všetky pocity, emócie alebo myšlienky spojené s vaším telom. Len si ich všímajte bez toho, aby ste ich posudzovali, hodnotili alebo sa ich snažili zmeniť.

Sústredenie na dych

Pohodlne sa usaďte s rovným chrbtom, chodidlá máte položené na podlahe a ruky v lone. Dýchajte nosom a skúste sa naplno sústrediť na to, ako vzduch vchádza do vášho tela a ako vychádza von. Vnímajte všetky telesné pocity spojené s dýchaním bez toho, aby ste ich hodnotili. Ak príde akákoľvek myšlienka, zaregistrujte ju a vráťte sa späť k dýchaniu.

Čo sa môžete naučiť od detí: Skúste mindfulness Read More »

Čítanie - vplyv na psychiku

Aký vplyv má čítanie na vašu psychiku?

Prvý ľúbostný román vznikol ešte v antike, v 3. storočí p. n. l. O 2 000 rokov neskôr ostávajú ľudia po celom svete stále pohltení čítaním románov a inej beletrie. Je nesporné, že knihy sú zdrojom poznania aj príjemne stráveného voľného času. Čo viac ale môže čítanie vniesť do vášho života? Má písané slovo popri poznatkoch a zábave aj iné benefity? Vedci tvrdia jednoznačné „áno“.

Obsah článku

Výhody čítania

Čítanie kníh prospieva vášmu duševnému zdraviu a získané výhody vraj môžu trvať po celý život. Začínajú v ranom detstve a čerpať z nich budete aj v seniorskom veku. Zjednodušene povedané, čítanie je pre dušu tým, čo cvičenie pre telo.

Zlepšuje fungovanie mozgu

Mozog je najflexibilnejším orgánom vášho tela. Neurónové siete sa menia počas celého života a závisí od vášho správania a od životných okolností, ako budú fungovať v budúcnosti. Dráhy a obvody, ktoré používate, ostanú zachované a tie nepotrebné postupne zanikajú. Početné výskumy pritom naznačujú, že práve čítanie využíva množstvo sietí a obvodov vo vašom mozgu.

V roku 2013 bol realizovaný výskum, v rámci ktorého použili vedci funkčné MRI na meranie účinku čítania na ľudský mozog. Účastníci štúdie čítali 9 dní román Pompeje. Výskumníci sledovali, ako sa s pribúdajúcim napätím v deji rozsvecovalo čoraz viac aktívnych oblastí mozgu. Skenovanie ukázalo, že mozgová konektivita sa čítaním zvyšuje. Ak si teda chcete trénovať mozog, čítajte.

Aký vplyv má čítanie na psychiku človeka?

Zvyšuje vašu schopnosť empatie

Vcítiť sa do toho druhého je mimoriadne dôležitá sociálna zručnosť, ktorá zásadne ovplyvňuje naše medziľudské vzťahy. Aby sme boli empatickí, musíme vedieť predpokladať, ako sa tí druhí cítia, resp. čo im ide pravdepodobne hlavou.

Výskumy ukázali, že ľudia, ktorí pravidelne čítajú literatúru vykresľujúcu vnútorné svety postáv, majú vyššiu schopnosť porozumieť pocitom a presvedčeniam druhých. Práve v knihách bývajú detailne zachytené myšlienkové pochody a emočné stavy postáv. Filmová tvorba sa primárne zameriava na správanie, no vnútorné svety z veľkej časti opomína.

Rozširuje vašu slovnú zásobu

Čítanie kníh je jedným z najefektívnejších spôsobov budovania a rozširovania slovnej zásoby. Rečové a komunikačné zručnosti sú v súčasnom svete mimoriadne cenené. Schopnosť vyjadriť vnútorné pochody slovami ovplyvňuje vašu osobnú pohodu a medziľudské vzťahy. A stále viac zamestnávateľov hľadá ľudí s takzvanými mäkkými zručnosťami, ku ktorým patrí aj schopnosť efektívne komunikovať. Kvalitné vyjadrovacie schopnosti tiež zvyšujú sebadôveru a posilňujú sebaúctu.

Takto vplýva čítanie na vašu osobnosť

Zvyšuje psychickú prispôsobivosť

Vďaka čítaniu sa dokáže vaša myseľ lepšie prispôsobiť novým a nezvyčajným situáciám. Potvrdili to štúdie vedcov v Liverpoole, ktoré skúmali mozgovú aktivitu ľudí čítajúcich poéziu. Potvrdilo sa, že práve čítanie poézie aktivuje a tým posilňuje špecifické centrá v mozgu zodpovedné za flexibilitu myslenia.

Ľudia čítajúci básne teda dokážu flexibilnejšie prehodnocovať svoje strnulé myšlienky a očakávania a tým sú všeobecne prispôsobivejší. Mentálna prispôsobivosť je pritom mimoriadne dôležitá pre zachovanie si psychickej pohody a pozitívneho nastavenia pri meniacich sa životných okolnostiach.

Priamo zvyšuje psychickú pohodu

Už 30 minút čítania dokáže významne znížiť úroveň stresu. Čítanie znižuje krvný tlak a srdcovú frekvenciu, čím pozitívne pôsobí pri pocitoch psychickej úzkosti. Pomáha dokonca aj ľuďom s príznakmi depresie. Ak vás prepadnú pocity samoty, izolácie či odcudzenia od okolia, skúste sa ponoriť do dobrej knihy. Čítanie beletrie umožňuje dočasný únik z reálneho sveta.

Zlepšuje spánok

Ak máte problémy so zaspávaním, siahnite po knihe. Odborníci odporúčajú čítanie ako súčasť pravidelného večerného rituálu. Samozrejme, pred spaním by ste mali čítať klasické tlačené knihy. Čítanie z obrazovky vo večerných hodinách nie je vhodné kvôli svetlu, ktoré vyžarujú moderné technológie.

Aký vplyv má čítanie na vašu psychiku? Read More »

Pociťujete nepríjemný stres? Poradíme vám niekoľko tipov na to, ako sa ho zbaviť.

7 spôsobov, ako sa zbaviť stresu

Či sa vám to páči, alebo nie, stres je bežnou súčasťou života. Keďže však nepredstavuje žiadne príjemné chvíle a pocity, treba si s ním vedieť poradiť. Našťastie, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako sa zbaviť stresu.

Obsah článku

Ako sa zbaviť stresu?

Zatiaľ čo pre niekoho môže byť stresujúcou záležitosťou škola, iných ľudí stresuje práca. Okrem toho, vyvolať stres dokážu aj medziľudské vzťahy, verejné diania či rôzne nezdary. Zo zdravotného hľadiska by ste sa mali stresovým stavom vyvarovať. Keď k nim však náhodou dôjde, vyskúšajte niektorý z nasledujúcich tipov:

1. Počúvajte hudbu

Ak pociťujete stres, vyskúšajte si dať pauzu a pustite si pesničky, ktoré s obľubou počúvate. Vo všeobecnosti môže byť dobrou voľbou relaxačná hudba. Je totižto vedecky dokázané, že pokojné melódie majú pozitívne účinky na mozog a telo, pričom môžu znižovať nielen krvný tlak, ale aj hladiny stresového hormónu kortizolu.

2. Cvičte

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa zbaviť stresu, je cvičenie – ako nárazové, tak pravidelné. Prečo? Fyzická aktivita môže zmierniť psychické napätie. Znížite si tak hladiny stresových hormónov, zvýšite si sebavedomie a ešte k tomu si zabezpečíte aj kvalitnejší spánok.

Vedeli ste, že ľudia, ktorí pravidelne cvičia, majú v porovnaní s tými, ktorí necvičia, menšiu pravdepodobnosť pociťovania úzkosti? (1)

3. Porozprávajte sa s blízkymi

Dobré vzťahy s blízkymi sú obzvlášť dôležité pre dodržiavanie zdravého životného štýlu. Ak sa budete niekedy cítiť pod stresom, vyskúšajte sa porozprávať s vašimi najbližšími. Povzbudivé či upokojujúce slová, hoci len v krátkom trvaní, vám môžu mnohonásobne zlepšiť náladu.

4. Porozprávajte sa so sebou

Aj keď to môže znieť akokoľvek čudne, skutočne to funguje. Občas môžete totižto pociťovať takú úzkosť, že spoločnosť druhých je to posledné, čo by ste v danom momente vyhľadávali. V takej situácii sa vyskúšajte porozprávať len so sebou. Zamyslite sa nad tým, z akého dôvodu sa stresujete, a následne skúste prísť na to, čo sa dá urobiť pre zlepšenie vašej nálady.

5. Dajte si žuvačku

Opäť to bude znieť čudne, no podobne ako predošlý tip, aj tento je naozaj účinný. Dokonca, jedna štúdia preukázala, že ľudia, ktorí žuvali žuvačku, boli vo väčšej pohode a vykazovali menej stresu (2). Mohlo to byť spôsobené napríklad tým, že žuvanie žuvačky podporuje prietok krvi do mozgu.

Meditácia je efektívny spôsob, ktorý vám môže pomôcť zbaviť sa stresu

6. Pociťujete stres? Meditujte!

V prípade, že pociťujete stres, môžete vyskúšať aj meditovať. Jednou z výhod meditácie je totižto aj zmierňovanie stresu. Meditáciou sa vám zníži krvný tlak, srdcová frekvencia aj hladina kortizolu, zlepší krvný obeh a zbavíte sa ako stresu, tak aj depresívnych stavov.

7. Vyskúšajte antistresové pomôcky

Fantastický spôsob, ako sa zbaviť stresu, predstavujú aj takzvané antistresové pomôcky. Počuli ste už napríklad o antistresových omaľovánkach, ktorých vyfarbovanie vás privedie na úplne iné myšlienky? Alebo čo tak antistresové loptičky? Tie môžu predstavovať najrýchlejšiu formu fyzickej aktivitu, ktorú viete vykonávať prakticky kdekoľvek.

Použité zdroje

(1) M.H.M.De Moor, A.L.Beem, J.H.Stubbe, D.I.Boomsma, E.J.C.De Geus: Regular exercise, anxiety, depression and personality: A population-based study – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091743505002331

(2) Andrew P.Smith, Katherine Chaplin, Emma Wadsworth: Chewing gum, occupational stress, work performance and wellbeing. An intervention study – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666312000943

7 spôsobov, ako sa zbaviť stresu Read More »

Návrat hore

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Pokračovaním v používaní našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s cookies na webovej stránke. Viac o dátach, ktoré zbierame nájdete tu.