Positive Life

Zdieľaj
LinkedIn

Takmer každý z nás sa už stretol s pojmom „karma“. Väčšina ľudí považuje karmu za osud, alebo niečo s ním úzko spojené. Často preto skloňujú slovo karma najmä v kontexte: „Ty musíš mať zlú karmu“– tebe sa ale dejú zlé veci. Prípadne- darí sa ti? Máš dobrú karmu. Predpokladajú teda, že karma je akousi virtuálnou odplatou, ktorá funguje pomerne jednoducho- ak spravíš niečo dobré, dostaneš za to odmenu. Ak však spravíš niečo zlé, očakávaj trest.

Je možné vnímať karmu nefatalisticky?

Slovo „karma“, pochádza zo sanskritu a znamená „konanie“, „slovo“, „skutok“, nie „osud“ v zmysle nezvratného a vopred určeného smerovania každého jedinca. V Budhizme je karma energiou, ktorá je tvorená úmyselnou činnosťou, prostredníctvom myšlienok, slov a skutkov. Každý z nás tvorí karmu nepretržite a táto karma, ktorú tvoríme, nás neustále ovplyvňuje.

Wilhelm Halbfass vysvetľuje slovo „karma“ ako kontrast k slovu „kriya“ (taktiež pochádzajúcemu zo sanskritu). Kriya predstavuje aktivitu, ktorú vykonávame, pričom zahŕňa aj jednotlivé kroky, ktoré podnikneme a tiež našu snahu, ktorú na aktivitu vynakladáme. Halbfass karmu chápe v dvoch rovinách: 1. na jednej strane ide o výsledok, ktorý nastupuje ako dôsledok určitého konania 2. je to úmysel účastníka, ktorý je v pozadí vykonanej akcie alebo plánovanej akcie. Konanie dobra vytvára dobrú karmu rovnako ako dobré úmysly. Konanie zla vytvára zlú karmu, rovnako ako zlé úmysly. (1)

Karma tiež odkazuje na koncepčné princípy, ktoré majú pôvod v Indii a často sú označované ako princíp karmy alebo zákon karmy. Teória karmy je veľmi komplexná a ťažko definovateľná. Rozličné indické školy vymedzujú koncept karmy na základe starovekých indických textov, pričom ich definícia je akousi kombináciou: 1. kauzality, ktorá môže byť etická alebo neetická, 2. kázania, že dobré alebo zlé skutky budú mať následky a 3. myšlienky znovuzrodenia. Niektorí indológovia zakomponovali do definície aj teóriu, podľa ktorej vysvetľujú okolnosti jednotlivca, v ktorých sa ocitol teraz, na základe referencií jeho samotného a tiež jeho konaní v minulosti. Majú pritom na mysli činnosti v minulosti jednotlivca, ale tiež v jeho minulých životoch. Podľa ich teórie navyše následky činov jednotlivca môžu vyústiť nielen do jeho súčasného života, ale tiež do jeho budúcich. (2)

Problém jasne definovať karmu vznikol najmä preto, existuje veľká rozmanitosť pohľadov na túto tému v rámci hinduistických škôl: niektoré napríklad považujú karmu a znovuzrodenie za prepojenie, ktoré je simultánne a prirodzené. Iní zas spochybňujú karmu a znovuzrodenie a považujú ich za chybnú fikciu. (3) Budhizmus a Džinizmus (Džainizmus) majú vlastné vnímanie karmy. Karma má niekoľko rozličných definícií a tiež významov. Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že karma je koncept, ktorého zmysel, dôležitosť a rozsah variujú v rámci Hinduizmu, Budhizmu, Džinizmu a iných tradícií, ktoré majú svoj prapôvod v Indii.

Karma ako energia, nie osud

Aby sme začali vnímať karmu ako niečo viac, ako len fatalistický koncept odplaty za zlé či dobré skutky (vzťahujúci sa na aktuálny život, predošlé či ďalšie), je potrebné rozšíriť vnímanie tohto konceptu smerom k uvedomovaniu si karmy ako energie, kreovanej neustále. Až vtedy je možné použiť karmu ako hnací motor osobného a duševného rozvoja.

Často si myslíme, že „naša karma“ je odpoveďou na niečo, čo sme spravili v minulosti a teraz nám „kradne“ možnosť ovplyvňovať alebo či akokoľvek zvrátiť náš životný osud. Toto však nie je v súlade s budhistickým vnímaním. Karma je činnosť, konanie, nie výsledok. Naša budúcnosť nie je vytesaná do kameňa. Môžeš zmeniť svoje životné smerovanie aj okamžite ak zmeníš svoje vôľové konanie a zároveň odstrániš sebaubližujúce vzorce správania. Karma je energia, ktorá sa kreuje nepretržite a je závislá od našej vôle a konania. Ak toto akceptujeme, budeme schopní ju v priebehu času meniť a tým meniť i kvalitu vlastného života (a životov osôb v našom bezprostrednom okolí).

Napriek tomu, že karma neznamená, že ak budeš konať dobro, dobré veci sa ti vrátia, existuje tu akési neviditeľné podvedomé prepojenie, ktoré spája zlých ľudí s potrestaním a dobrých ľudí s odmeňovaním. Ak sa snažíme robiť správne veci v situáciách, v ktorých sme sa ocitli, vedie to nás aj naše okolie k reálnym a konkrétnym následkom, ktoré by na základe predpokladu konania dobra mali byť taktiež dobré. Ak na druhej strane konáme zlo, takéto konanie dostane nás aj naše okolie k negatívnym následkom v budúcnosti. Na základe tohto si vieme predstaviť, prečo je karma nesprávne vysvetľovaná ako reakcia na naše konanie.

Šťastie ani pokoj vonku nenájdeš

Naše nesprávne vnímanie toho, čo nám prinesie pokoj a šťastie ovplyvňuje všetko čo robíme. Myslíme si, že potrebujeme nové auto, veľký dom a šatník plný krásneho oblečenia… Alebo toho nepotrebujeme až tak veľa. Menší domček na pláži by nám možno k úplnému šťastiu stačil. Aj s týmto „skromnejším“ uvažovaním však spadneme to tej istej pasce.

Ak si myslíš, že čokoľvek čo je mimo teba ťa dokáže spraviť šťastným, si na nesprávnej ceste k porozumeniu celej podstaty šťastia. Práve vďaka takémuto nesprávnemu pohľadu totiž túžime pretransformovať karmu na niečo ako automat, ktorý nám bude vyplácať výhry za naše etické a duchovné správanie. Ak však pozdvihneme naše chápanie a uvedomíme si, že to, čo skutočne potrebujeme je žiť v prítomnom momente, objavíme pravú podstatu pokoja a radosti a odpútame sa od toho, čo nás tak veľmi tiahne k nesprávnemu pohľadu na šťastie mimo nášho vnútra.

Ako dokážeš použiť karmu ako hnací motor osobného a duševného rozvoja

Vnímaj karmu ako energiu, ktorú vytváraš neustále. Každá vedomá akcia i myšlienka generujú „karmickú“ energiu. Túto energiu vnímame každú minútu, každý deň. Nie je tu na to, aby bola živnou pôdou pre budúce odmeny alebo potrestania. Tým, že budeš robiť zlé veci dovolíš svojej mysli, aby ju okupoval hnev, nespokojnosť, diskomfort. Tým, že budeš robiť dobré veci, tvoja myseľ bude naplnená pokojom, radosťou a harmóniou. Tieto vlastnosti, niekedy označované v Budhizme ako „mentálne formácie“ sú ako kvety, ktoré vyrastajú zo semienok. Keď sa narodíme, hnev, nespokojnosť, diskomfort, pokoj, radosť aj harmónia, rovnako ako množstvo iných mentálnych formácií sa rodia spoločne s nami. Nauč sa vidieť tieto mentálne formácie- tieto budúce emócie, pocity a kvality ako semienka kvetov.

Teraz si predstav ako tieto semienka oddychujú v záhrade tvojej mysle, tvojho vedomia a buď sú pravidelne polievané alebo zanedbávané podľa toho, aké smerovanie majú tvoje vedomé myšlienky a činy. Na základe toho, čo vypovedajú tvoje slová a činy, buď polievaš dobré semienka, alebo tie zlé.

Z týchto semienok neskôr vyrastú výhonky. Vždy keď takýto výhonok poleješ, o kúsok vyrastie. Ak budeš nejaký výhonok dostatočne polievať, vyrastie a začnú na ňom rásť kvety, ktoré sú synonymom silnej pozitívnej alebo negatívnej sily v tvojom živote. Toto však funguje aj naopak. Ak kvetom nedopraješ potrebnú vlahu, budú sa scvrkávať až kým sa nestanú maličkými ako samotné výhonky. Energia, ktorú týmto kvetom dávaš je tvojou karmickou energiou.

Ak žijeme v stave uvedomenia, dokážeme pozorovať, túto karmickú energiu, ktorá ovplyvňuje našu myseľ v priebehu rokov a postupne začína meniť to, ako konáme a reagujeme v každodennom živote. Uvedomenie nám dáva možnosť si vybrať, ktoré kvety budeme polievať a ktoré nie. Bez uvedomenia nemáme schopnosť vidieť zreteľne rozdiely medzi kvetmi a rozhodovať sa do ktorých vkladať našu energiu.

Ak semienka kvetov sú mentálnymi formáciami ako napríklad hnev alebo radosť, a voda, ktorou ich polievaš, sú tvoje myšlienky, slová a činy, potom voľbou myslieť, hovoriť a konať dobro namiesto konania zla zabraňuješ sám sebe pociťovať negatívne mentálne stavy a si schopný si užívať radosť z každého okamihu v tvojom živote.

Život máš vo svojich rukách

Vedz, že máš schopnosť zmeniť svoj život. Samozrejme že sú tu faktory mimo karmy, mimo tvojich vlastných činov, ktoré ovplyvňujú tvoj život. Ale ak sa ti podarí prehĺbiť tvoje porozumenie toho, čo je skutočný pokoj a šťastie, uvedomíš si, že bez rozdielu čo sa deje okolo teba, máš schopnosť užívať si svoj život naplno.

Karma nám ukazuje, že máme slobodu v tom, čo sa nám deje. Karma nie je neustále prítomnou silou, ktorá nás trestá za zlé skutky a odmeňuje ta tie dobré. Je to samotná energia úmyselného konania, ktorá je nami ovládaná, kreovaná a živená.

Bez rozdielu na to, čo sa stalo v minulosti alebo čím prechádzame práve teraz, dokážeme naše životy zmeniť. Stačí sa pre to len rozhodnúť. Každú sekundu dostávame od života novú šancu. Každá nová situácia je priestorom pre naše nové – pozitívne reakcie. Kedykoľvek sa pre to rozhodneš, máš možnosť zažiť tie najkrajšie veci v živote. Tak na čo ešte čakáš?

Literatúra:

1) HALBFASS, W. (2000). Karma und Wiedergeburt im indischen Denken, Diederichs, München, Germany, ISBN 3896313851.

2) O’FLAHERTY W.D. (1980). Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, University of California Press, ISBN 978-0520039230.

3) SHARMA, A. (1996). On the distinction between Karma and Rebirth in Hinduism, Asian Philosophy, 6(1), s. 29-35.

Páčil sa ti článok? Nezabudni ho zdieľať.
Zdieľaj

ĎALŠIE ČLÁNKY

Návrat hore

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Pokračovaním v používaní našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s cookies na webovej stránke. Viac o dátach, ktoré zbierame nájdete tu.